Tahribatsız Muayene (NDT)

İşyerlerinde kullanılan makine ve ekipmanların mevcut zorunlu haller sebebiyle Tahribatlı muayenelerin yapılamadığı durumlarda(üretimin durmaması, diğer test metodlarının uygulanmaması vb.) standartlarda belirtilen Tahribatsız muayene yöntemleri ile periyodik kontrollerin yapılmasına müsaade edilmektedir. İlgili periyodik kontrollerin Tahribatsız muayene yöntemleri yapılması söz konusu olduğu hallderde o makine ve ekipmanlara düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilmelidir.

Tahribatsız muayene metoduna dair bilgileri ‘İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek-III’te yer alan 1.7.5. , 2.1.1 ve 2.1.3 alt bentlerinde görebilmekteyiz.

TAHRİBATSIZ MUAYENE METOTLARI

  • Tahribatsız Muayene Hizmetleri
  • Görsel Muayene
  • Sıvı Penetrant Muayenesi
  • Manyetik Parçacık Muayenesi
  • Ultrasonik Muayene
  • Radyografik Muayene