Sertifikalı İlkyardım Eğitimlerinin Aldırılması

Yürürlükteki İlkyardım Yönetmeliği’nin 16. Maddesi’ne göre (R.G. Tarihi:18.03.2004 R.G. Sayısı:25406) ;
Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen çalışanların belirli oranlarda yönelik sertifikalı ilkyardım programlarına katılmaları zorunludur. Az tehlikeli işletmelerde çalışanlar arasında her yirmi personel için bir çalışan, çok tehlikeli ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde ise her on personel için bir çalışan olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş ilkyardım merkezlerinden “Temel İlkyardım Eğitimi” eğitimi alarak işyerinde sertifikalı ilkyardımcının bulundurulması zorunludur. Alınan bu eğitim sonrasında il sağlık müdürlüğü tarafından organize edilen teorik ve pratik sınavlardan başarılı olan personele ilkyardım ehliyeti- sertifikası verilmektedir.
RİSK YÖNETİM MERKEZİ tarafından işyerinizde veya eğitim sınıfımızda bu ihtiyacınıza yönelik uzman doktorlar tarafından belirlenen oran esas alınarak eğitimleriniz verilmekte ve sınava en iyi şekilde hazırlanmaktadırlar.