Kazan Dairesi Uygunluk Kontrolü

Kazan dairelerinde kazan üzerinde barındırılması gerekli emniyet ve güvenlik ekipmanları, acil durum çıkışları, uyarı levhaları, kazanlar arası mesafe, duvar ile kazan arası mesafeler, baca bağlantılarının uygunluğu , alarm cihazları ve kazanların elektrik panoları gibi hususların ilgili standartlara uygun olmasının önemi büyüktür.
Bu risklerden kaçınmak ve işletmelerin birtakım resmi işlemleri için (ruhsat alma, doğalgaz ve lpg dönüşümleri, belediyeler ve gaz dağıtım şirketleri tarafından istenen kazan dairesi uygunluğuna dair rapor isteklerinde) kazan daireleri uygunluk kontrolleri yapılması zorunludur.
Kazanlar güvenli şekilde kurulduğu ve çalıştırıldığı zaman hayatı ve üretimi kolaylaştıran; güvenlik şartlarına uygun kurulmadığı zaman ise hem ortamda çalışanlara, hem işletmenin kendisine, hem de çevrede yaşayanlara tehdit oluşturabilen ekipmanlardır.

İşletmelerde Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, İGDAŞ ve diğer gaz kuruluşlarının şartnameleri, kazan daireleriyle ilgili standartlar çerçevesinde Kazan Dairesi Uygunluk Kontrolleri’ni gerçekleştirmekte ve raporlandırmaktayız.

        KAZAN DAİRESİ UYGUNLUK KONTROLLERİ

  • Doğalgazlı Kazan Daireleri
  • Sıvı Yakıtlı Kazan Daireleri
  • Katı Yakıtlı Kazan Daireleri
  • Baca Uygunluk Kontrolleri