Bu yükümlülük tam zamanlı iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu olan işletmeler için geçerli değildir. Bu durumda işletmelerde çalışan sayısı ve işyerinin tehlike sınıfına göre sağlık personelinin çalışma süresi belirlenecektir.

Bu konudaki yükümlülüğünüzü de diğer iş güvenliği profesyonellerin de olduğu gibi Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden hizmet alarak yerine getirebileceği ifade edilmektedir.

İşyeri Hekimiyle beraber hareket edecek olan sağlık personeli; işletmenizin ve çalışanlarınızın sağlık gözetimi ve sağlık açısından gerekli tedbir ve kontrollerin yapılması, araç ve gereçlerin hazır bulundurulması, işyerinizin hijyen ve meslek hastalıklarını tetikleyecek durumların araştırılmasında etkin rol oynayacaktır.

Risk Yönetim Merkezi OSGB, firmaların talepleri doğrultusunda, iş sağlığı uygulamaları ve sağlık personelinin çalışma koşullarını hazırlayarak, ilgili tüm çalışmaları koordine etmek, gerekli tüm yasal zorunlulukları işletme sınırları dahilinde gerçekleştirmek üzere ‘sağlık personeli’ sözleşmelerini yaparak sizleri bu önemli konuda yasal süreçlerinizi işletip iş sağlığı ve güvenliği genel müdürlüğüne resmi bildirimlerinizi yapmaktadır.