İşyeri Ortam Ölçümleri

Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına göre fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri, ön yeterlik veya yeterlik belgesini haiz laboratuvarlara yaptırmakla yükümlüdür ‘’ denmektedir.

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri hakkında işverenler, iş yerindeki çalışma ortam koşullarına ve İş güvenliği profesyonellerince oluşturulacak risk analizi sonuçlarına göre aşağıdaki test ve ölçümleri yap­tırmak zorundadır.

 PERİYODİK OLARAK YAPILAN İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM VE KONTROLLERİ

 • Aydınlatma
 • Kişisel Gürültü Maruziyeti
 • İşyeri Ortamı Gürültü Ölçümleri
 • Kişisel Titreşim Maruziyeti Ölçümleri
 • İşyeri Ortamı Titreşim Ölçümleri
 • Termal Konfor
 • Kişisel Solunabilir Tozların Konsantrasyonu
 • İşyeri Ortamı Solunabilir Tozların Konsantrasyonu
 • İşyeri Organik Buhar Ölçümü
 • İşyeri Gaz Buhar Ölçümü
 • Hava Kalitesi Ölçümü ve Modellemesi