201261616293029İşyeri hekiminin işletmenizdeki aylık çalışması gereken süre hesaplaması işyeri hekiminin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmeliğe göre çalışan sayınız ve tehlike sınıfınıza istinaden hesaplanmaktadır.

Risk Yönetim Merkezi OSGB, firmaların talepleri doğrultusunda, iş sağlığı uygulamaları ve işyeri hekimliği ile ilgili uygulamalar ve sözleşmeler yaparak bu önemli konuda yasal süreçlerinizi işletip iş sağlığı ve güvenliği genel müdürlüğüne resmi bildirimlerinizi yapmaktadır.

İşyeri Hekimliği Sözleşmesi ile Sizlere Sunulan Hizmetler

İşyerinizde poliklinik hizmetinin sağlanması ve işyeri hekimi tarafından düzenlenecek reçetelerin SGK üzerinden çalışanların temin etmesi.
İş sağlığı ve güvenliği kuruluna hekim olarak iştirak edilmesi ve kurulun faal olarak çalışmasının sağlanması
Yıllık iş sağlığı çalışma planının hazırlanması
İş sağlığı, hijyen, ergonomi, bulaşıcı hastalıklar ve genel sağlık eğitimlerinin verilmesi
Çalışanların işe giriş, işe dönüş ve periyodik sağlık muayenelerinin yapılması
İş sağlığı, hijyen, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili eğitimler vermek ve önerilerde bulunmak
Periyodik sağlık tetkik ve kontrollerin yapılması, sağlık sorunları hakkında gerekli tedbirlerin alınması ve çalışanların bu konuda bilgilendirmelerinin sağlanması
İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları hakkındaki olumsuzluklara yönelik tedbirlerin alınması
İşçilerin sağlık bilgileri ile yaptıkları işlere uygunluklarının kontrol edilmesi ve çalıştıkları ortamdaki maruziyet bilgilerinin değerlendirilmesi ve sonuçlarının saklanması
Sağlık sorunları oluşturabilecek işyeri ortam ölçümleri konusunda öneriler
İş ile işçinin uyumu ile ilgili değerlendirme ve öneriler
Çay ocağı, yemekhane, dinlenme ve yatma yerleri, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin periyodik hijyen denetimlerinin yapılması ve gerekli önlemlerin alınması
Risk değerlendrimelerine katkıda bulunmak, işyeri sağlık risklerini tespit etmek
Bulaşıcı hastalıkları önleme ve bağışıklıklar hakkında gerekli çalışmaların yapılması
Portör muayenelerinin yapılması
Ergonomi ile ilgili risklerin araştırılması ve işyerinde gerekli iyileştirmelerin yapılması
Çalışma ortamına yönelik iç ortam ve kişisel maruziyet ölçümlerinin yapılmasının sağlanması
Sertifikalı ilkyardım personellerinin hazırlanması ve çalışanlara yönelik genel ilkyardım hatırlatma eğitimlerinin verilmesi
İşyerinde ilkyardım ve acil müdahaleye yönelik ekiplerin ve gerekli müdahale malzemelerinin tedarik edilerek sürekli kullanıma hazır halde bulundurulması
Çalışanların iş adaptasyonu , psikolojik ve sosyal rahatsızlıklarının araştırılması
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının takibi, önlenmesi ve Sgk’ya bildirilmesi
İş sağlığı ve çalışanların ilgili rahatsızlık ve sağlık kayıtlarının gerekli sürelerde arşivinizde saklanmasının takibi