health-quality3-1Ülkemizde 6331 sayılı Is Sağlığı ve Güvenliği Kanununun çıkması ve yaygınlaşması ile bir çok işletme, işveren ve çalışan iş sağlığı ve iş güvenliği kavramlarını daha fazla duymakta ve bu konu ile yasal zorunluluk gereği bile olsa az veya çok karşılaşmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun çıkması üzerine uzun süre geçmesi rağmen ne yazık ki bu konuda istenilen mesafeler kat edilememiş ve hem alınan işletme teknik tedbirlerinde hemde çalışan sağlığı açısından önem arz eden koruyucu hekimlik uygulamaları başta olmak üzere iş sağlığı alanında ciddi iyileştirmeler yapılamamıştır.

Burada önemli bir anektot olarak şunu belirtmek gerekir ki kavramlarını dahi birbirinden uzak tutamadığımız ‘’İs Sağlığı’’ ve ‘’İş Güvenliği’’ temel paydalarından iş güvenliği kavramı ve uygulamalarının neredeyse her işletme de daha çok önemsenmekte ve daha detaylı çalışmalar yapıldığı görebilmekteyiz. İş Güvenliği alanında detaylı bir çok çalışmanın yapılması bir bakıma sevindirici olması ile birlikte İş Sağlığı uygulamalarında aksatılan bazı hususların özellikle çalışanların mesleki hastalıklarının artmasına, iş verim ve performanslarının düşmesine, çalışma izin sürelerinin artmasına ve bazı hastalıkların yaygınlaşmasına neden olabilmektedir.

Özelikle işyeri hekimleri tarafından çalışanların sağlık gözetimlerinin detaylıca takip edilmesi, işyerinde çalışacak diğer sağlık personeli ile birlikte işyeri hijyen denetimlerinin ele alınması, iş hijyen ölçümlerinin yetkili firmalarca yapılmasının temin edilmesi, iş sağlığı konularında zorunlu eğitimlerin verilmesi, kişisel koruyucu donanımların uygun şekilde seçimi ve tedariki noktasında hekim ve sağlık personelinin insiyatif kullanması çok önemlidir. Yine çalışma koşullarının fiziksel, kimyasal ve biyolojik risklere karşı çeşitli analizlere tabii tutulması ve çalışma koşullarının sağlık riskleri açısından değerlendirmesi koruyucu hekimlik açısından iş sağlığı ve güvenliğindeki yeni yaklaşıma çok uygun olacaktır.

RİSK YÖNETİM MERKEZİ OSGB ; İş Sağlığı alanında talepleriniz doğrultusunda ihtisas sahibi uzman veya pratisyen sertifikalı İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli sağlık çalışanları desteği vermekle beraber çalışanlarınızın sağlık tetkiklerinin yapılmasında  sizlere hizmet vererek çözüm ortağı olmaktadır.