Elektrik Ekipmanları ve Tesisatlarının periyodik kontrol zorunluluğu İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek-III bölümü 2. Periyodik Kontrole Tabi İş Ekipmanları maddesinin altındaki 2.3. bendinde (Tesisatlar) ve alt bentlerinde belirtilmiştir.

İşletmenizde kullanılan elektrik ekipmanları ve tesisatlarının periyodik ölçüm ve kontrollerinde  sizlere yüksek standartlarda hizmet sunarak bağımsız ve güvenilir 3. taraf mühendislik kontrolleri gerçekleştirilmektedir.

PERİYODİK KONTROLE TABİİ TUTULAN ELEKTRİK EKİPMAN VE TESİSAT KONTROLLERİ

 • Elektrik Tesisatı Uygunluk Raporu
 • Kuvvetli Akım Tesisatının Ölçümü
 • Aydınlatma Tesisatının Ölçümü
 • Gövde Koruma Topraklaması
 • Pano Ve İşletme Topraklaması
 • Patlayıcı Ortam Elektrik Testleri
 • Jeneratör Test Ve Kontrolleri
 • Akümülatör, Transformatör Testleri
 • Topraklama: Topraklama tesisatının ölçüm ve kontrolleri, gövde koruma topraklaması
 • Paratoner tesisatının ölçüm ve kontrolleri
 • Katodik Koruma
 • Elektrik Panosu

Elektrik Ekipmanları ve Tesisatlarının Asgari Kontrol Periyot ve Kriterleri

EKİPMAN ADI

KONTROL PERİYODU

(Azami Süre)

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)

Elektrik Tesisatı, Topraklama Tesisatı, Paratoner

Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de Yayınlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 standardında belirtilen hususlara göre yapılır.

Akümülatör, Transformatör

1 Yıl

İmalatçının belirleyeceği şartlar kapsamında yapılır.