isyeri-ortam-olcumleriÇevre Danışmanlığı 21.11.2008 tarih 27061 sayılı çevre Denetimi Yönetmeliği’nin 6. Maddesine göre:
En az üç çevre görevlisinden oluşan çevre yönetim birimi kurmak ve/veya çevre görevlisi çalıştırmak veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş firmalardan bu amaçla çevre yönetim hizmeti satın almakla yükümlüdür.” hükmü ile çevrenin korunması amacıyla sanayi tesislerinin yetkili mühendislik ve danışmanlık firmaları tarafından denetlenmesini mecburi hale getirmiştir.

29.04.2009 tarihli 27214 sayılı resmi gazetede yayımlanan çevre Kanunu’nca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik gereğince Ek-1 listesinde yer alan faaliyetler ayda en az 2 gün,
Ek-2 listesinde yer alan faaliyetler ayda en az 1 gün, çevre görevlisi görevlendirmelidir.
Tecrübeli çevre Görevlilerimizle çevre İzin ve lisanslarınızı almanızı sağlıyoruz.

Çevre danışmanlığı politikalarından, amaçlarından ve hedeflerinden sapmalara yol açabilecek durumları kontrol etmek amacıyla işletmelerde çevre denetimleri sağlıyoruz.

İsletmenizdeki atıklarınızı etkin olarak yönetebilir kabiliyetinin oluşturulması ve faaliyetlerin tüm işletme bilincine yansımasını sağlıyoruz. İşletmelerde bireysel ve kurumsal sorumluluk bilincini yükseltmek amacı ile eğitimler veriyoruz.

Çevre Denetim Hizmetleri
Çevre danışmanlığı konusunda, ulusal mevzuat ve uluslar arsı standart amaç ve hedeflerinden sapmalara yol açabilecek durumları belirlemek amacıyla işletmelerde çevre denetimleri gerçekleştirilmektedir. Çevre denetimleri
saha incelenerek çözüm yöntemleri belirlenerek raporlanmaktadır.
Dokümantasyonlarınız incelenerek ulusal mevzuat ve uluslararası standartlar doğrultusunda hazırlanması gereken belgeler tür ve içerik açısından uygunluğu değerlendirilmektedir.

Atık Yönetimi
Çevre Danışmanlığı Atık yönetim faaliyetlerinizin uygun şekilde sürdürülebilmesi ve tüm işletmeye bu bilincin kazandırılmasını ” Atık yönetim danışmanlığı” sağlar.
Bu kapsamda Atık Yönetim Planının hazırlanması, Atık envanterinin oluşturulması, Atık beyan formlarının hazırlanması, Atık bertaraf yöntemlerinin ve firmalarının belirlenmesinde, Tehlikeli Atıkların Yönetimi, Atık Yönetimi Prosedürlerinin oluşturulması ve Atık azaltma konusunda makul ve uygulanabilir çözümler üretiyoruz.