1403788619-is-guvenligi-egitimleri-isguvenligi-egitimleri6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 16. ve 17. Maddesinde belirtildiği üzere çalışanların iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili gerekli çalışmalarını yapması ve özenin gösterilmesi ayrıca  ilgili tedbirlerin alınması amacıyla eğitilmeleri zorunlu kılınmıştır.

İş kazaları ve meslek hastalıkları büyük ölçüde eğitimsizlik ve bunun sonucu olarak bilinçsizliğin neticesinde meydana gelmektedir. Gerek çalışanlar, gerekse yöneticiler için sürekli ve etkin iş güvenliği eğitimlerinin sürdürülmesi kaza olaylarının azalmasında ve daha elverişli bir çalışma ortamının sağlanmasında ciddi katkıda bulunmaktadır.

Firmamız, çalışanlara ve yöneticilere yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini, firmaların çalışma şartlarını da göz önünde tutarak, eğitim salonumuzda veya firma ortamında çağdaş metotlarla gerçekleştirmektedir.

Bu doğrultuda amacımız; işletmelerde yıllık eğitim planları çerçevesinde eğitim programları düzenleyerek işletmeye ve bulunduğu sektöre uygun iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini vermek, çalışanların bilinç düzeylerini yükseltmek, iş güvenliğine herkesin katkıda bulunduğu çalışma ortamları oluşturmaktır.

          İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Konuları

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Bilgilendirme Eğitimi
 • İş Hukuku- Yasal Sorumluluklar
 • İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları
 • Yangın Eğitimleri ve Tahliye Tatbikatı Senaryoları
 • Acil Durumlarda Alınması Gereken Önlemler
 • Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı ve Seçimi
 • Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirleri
 • Elektrik İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
 • El Aletleri ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Alınacak Güvenlik Tedbirleri
 • Basınçlı Kaplarda Alınacak Güvenlik Tedbirleri
 • Kaldırma, Taşıma, İstifleme ve Depolamada Güvenlik Önlemleri
 • Güvenlik ve Sağlık İşaretleri
 • Ergonomi
 • Patlayıcı Maddelerle Çalışmalarda Alınacak İş Güvenliği Tedbirleri
 • Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
 • İş Makineleri
 • Yüksekte Çalışmalarda Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
 • Tamir, Bakım ve Onarım İşlerinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri
 • İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tutulması Gereken Kayıtlar
 • Fiziksel Risklere Karşı Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
 • Radyasyonlu Çalışmalarda İş Sağlığı Ve Güvenliği Önlemleri
 • Meslek Hastalıkları ve Korunma Yöntemleri
 • Temel İlk Yardım Eğitimi
 • Makinelerin Emniyetli Kullanımları