Sağlık Muayenelerinin Yasal Yükümlülüğü

Çalışanlar, günümüzde hastalıkların önemli ölçüde artması ve işletmelerin kötü ve olumsuz koşullarından  sonucu meslek hastalıkları olarak da tanımlanabilecek birçok hastalık hallerine maruz kalmaktadırlar.

İşin devamı süresince periyodik olarak ortalama düzeyde ise en az yılda bir, bedence çalışanların çalıştıkları işlere elverişli ve dayanıklı olduklarına dair sağlık tetkikleri ve muayene raporları olmadıkça işe alınmaları ve çalıştırılmaları yasaktır. İşe yeni başlarken ve periyodik olarak yapılacak sağlık gözetimi ile çalışanların yaptığı işten veya işyerinden ne düzeyde zarar ve rahatsızlık görecekleri bu sayede işyeri hekimleri tarafından gözlemlenebilinecektir.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 15. Maddesine göre işveren; aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını ve sağlık raporlarını hazırlanmasını zorunlu kılmaktadır.

     Sağlık Muayene ve Raporlarının Tekrarlanması 

  • İşe girişlerinde
  • İş değişikliğinde
  • İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde
  • İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre periyodik aralıklarla